Loading...
 • Sun
  Bird
  Dog
 • Dobrodošli

  na web stranice
  Dječjeg vrtića
  Logo
 • Programi koje nudimo

  Cjelodnevni boravak
  Program predškole
  Posebni programi
  Kraći program
  Program za roditelje

Dragi roditelji,

Raduje nas što ste odabrali naš vrtić kao mjesto za Vašu djecu u kojem neposrednim radom s njima stvaramo kuću zadovoljne, sigurne, sretne, uspješne i kreativne zajednice djece, roditelja i zaposlenika.

Uvažavajući suvremene spoznaje o dječjem tjelesnom, intelektualnom, socijalnom, emocionalnom i stvaralačkom razvoju i važnosti kvalitetnih poticaja u zadovoljavanju potreba djeteta, prihvaćena je teorija o predškolskoj ustanovi kao odgojno-obrazovnoj instituciji koja dijete priprema na cjeloživotno učenje.

Cijeli vrtički konteks rukovodi se humanističko-razvojnom orjentacijom u organizaciji rada gdje je dijete ishodište, s ciljem razvoja svih djetetovih potencijala te stvaranja vrtića u koji djeca vole ići, a roditelji ih ostavljaju s punim povjerenjem.

Vaš Dječji vrtić „Ivanić Grad“

Gdje smo i koliki smo

U našem vrtiću igra se 479-ero djece, raspoređenih u 22 skupina na 6 lokacija.


Pravni kutak

Upisi/Ispisi

Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Ivanić Grad za p.g. 2024./2025. Pdf
Obavijest o objavi rezultata natječaja za upis djece u Dječji vrtić Ivanić Grad za p.g. 2024./2025. Pdf
Prijava za smještaj djeteta u vrtić Word
Prijava za upis djeteta u predškolu Word
Obavijest za uključivanje djece u program predškole u p.g. 2024. - 2025. Pdf
Obrazac ispisnice iz dječjeg vrtića Word

Dokumenti

Statut Dječjeg vrtića Ivanić Grad Pdf
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Ivanić Grad Pdf
Odluka o sudjelovanju roditelja u cijeni redovitog programa Dv Ivanić Grad Pdf
Odluka o cijeni posebnih programa Dv Ivanić Grad Pdf
Pravilnik o upisu djece 2015. Pdf
Pravilnik o promjeni Pravilnika o upisu djece 2019. Pdf
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti Pdf
Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti i njezinog zamjenika Pdf
Godišnje izvješće o radu Dv Ivanić Grad p.g. 2022/2023 Pdf
Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dv Ivanić Grad 2023/2024 Pdf
Financijsko izvješće Dv Ivanić Grad za 01.01. do 30.06.2023. Excel
Bilješke uz Financijsko izvješće Dv Ivanić Grad za 01.01. do 30.06.2023. Word
Financijsko izvješće Dv Ivanić Grad za 01.01. do 30.09.2023. Excel
Bilješke uz Financijsko izvješće Dv Ivanić Grad za 01.01. do 30.09.2023. Word
Izvještaj o realizaciji Financijskog plana prihoda i rashoda Dv Ivanić Grad za 01.01. do 30.06.2023. Excel
Financijsko izvješće Dv Ivanić Grad za 01.01. do 31.12.2023. Excel
Bilješke uz Financijsko izvješće Dv Ivanić Grad za 01.01. do 31.12.2023. Word
Izvještaj o realizaciji Financijskog plana prihoda i rashoda Dv Ivanić Grad za 01.01. do 31.12.2023 Word
Financijski plan prihoda i rashoda Dv Ivanić Grad za 2024. Excel
Obrazloženje uz Financijski plan prihoda i rashoda Dv Ivanić Grad za 2024 Word
Kurikulum Dv Ivanić Grad za p.g. 2021/2022 Pdf
Odluka o financiranju i pohađanju programa predškole za djecu s prebivalištem
izvan područja Grada Ivanić Grada
Pdf
Pravilnik o kućnom redu Pdf
Procedura naplate dospjelih a nenaplaćenih potraživanja Pdf

Nabava

Plan nabave 2024. Excel
Izmjene Plana nabave za 2023. Excel
Pravilnik o provedbi postupaka nabave u Dječjem vrtiću Ivanić Grad Pdf
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Pdf
Registar ugovora o jednostavnoj nabavi Word
Obavijest o sprečavanju sukoba interesa Pdf

Natječaji

Rezultati natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja 17.06. do 25.06.2024. Pdf
Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Ivanić Grad Pdf

Pravo na pristup informacijama

Odluka o službeniku za informiranje Pdf
Najčešće tražene informacije Pdf
Upitnik o samoprocjeni tijela javne vlasti Excel
Pristup informacijama Pdf
Pristup informacijama - visina naknade Pdf
Ponovna uporaba informacija Pdf
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. Pdf Csv
Značajni propisi i dokumenti u predškolskom odgoju Pdf
Zahtjev za pristup informacijama Word
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije Word
Zahtjev za ponovnu uporabu informacije Word

Savjetovanja s zainteresiranom javnošću

Poziv zainteresiranoj javnosti - nacrt Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Ivanić Grad Word
Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću - Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Ivanić Grad Word
Plan savjetovanja s zainteresiranom javnošću 2022 Pdf

Zaštita osobnih podataka

U Republici Hrvatskoj zaštita osobnih podataka uređena je ponajprije Općom uredbom o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18). S ostvarenjem tog cilja u Dječjem vrtiću Ivanić Grad imenovana je i osoba,od strane voditelja zbirke osobnih podataka koja vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka - službenik za zaštitu podataka.
Zadaće službenika su:
-informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz Opće uredbe te drugim odredbama Unije ili države članice o zaštiti podataka;
-praćenje poštovanja Opće uredbe te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije;
-pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja;
-suradnja s nadzornim tijelom;djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Opće uredbe te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.
Podaci o službeniku za zaštitu podataka:
Nino Hanžek, tajnik (službenik za zaštitu podataka)
e-mail:info@djecjivrtic-ivanic.hr
tel./fax.:01/2889-299
adresa: Dječji vrtić Ivanić Grad
Park hrvatskih branitelja 3, Ivanić-Grad
Odluka o službeniku za zaštitu podataka Pdf
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podatka u Dječjem vrtiću Ivanić Grad Pdf
Pravila privatnosti Pdf
Popis registara koje vodi Dječji vrtić Ivanić Grad (asset lista) Excel
Zahtjev za ostvarenje prava na pristup osobnim podacima Word
Zahtjev za povlačenje privole za obradu osobnih podataka Word
Zahtjev za ostvrenje prava na prigovor na obradu osobnih podataka Word
Zahtjev za ostvarenje prava na ispravak i/ili brisanje, odnosno ograničenje obrade osobnih podataka Word

Kolegijalna tijela

Poziv za 32. sjednicu upravnog vijeća Pdf
Obavijest o članovima upravnog vijeća Dv Ivanić Grad Pdf
Informacije o radu kolegijalnih tijela Pdf
Sažeci zapisnika sjednica upravnog vijeća, 13.- 24. sjednica – saziv 2021-2025 Pdf
Sažeci zapisnika sjednica upravnog vijeća, 25.- 29. sjednice – saziv 2021-2025 Pdf

Obavijesti

Odluka o zatvaranju objekata Dječjeg vrtića Ivanić Grad(ljeto 2024.) Pdf
Obavijest o prestanku primjene svih mjera i preporuka u odgojno-obrazovnim ustanovama Pdf
Organizacija izleta za djecu polaznike programa predškolskog odgoja 06.09.2023., stajalište Pdf

Jelovnik

Aktualni jelovnik

Jelovnik Pdf
Jelovnik za alergičnu djecu Pdf