Loading...
Erasmus+ uređuje
Martina Troha - odgojiteljica

Tema: Brošura- prirodni lijekovi


Tema: Časopis "Little friends of Nature" br.2 - siječanj - veljača - ožujak 2020.

Autor: Ana Marija Pavlić, Tanja Cvijanović


Tema: Zašto je voda važna?


Tema: Tehnike drame i samoizražavanja u obrazovanju

Autor: Marijana Radoš, Sanja Franjčić - odgojitelji


Tema: Časopis "Little friends of Nature" br.1 - listopad - studeni - prosinac 2019.

Autor: Ana Marija Pavlić, Tanja Cvijanović


Tema: Emisija: "Djeca i mladi na radiju" - Obiteljski Radio Ivanić. Erasmus+ KA2 projekt "Little friends of nature" - MODERNE INTERAKTIVNE GRUPNE METODE KORIŠTENE U ODGOJU I OBRAZOVANJU ZA OKOLIŠ


Tema: Erasmus+ KA2 projekt "Little friends of nature"

Autor: Ružica Leš - odgojitelj


Tema: Erasmus+ KA2 projekt "Little friends of nature" - MODERNE INTERAKTIVNE GRUPNE METODE KORIŠTENE U ODGOJU I OBRAZOVANJU ZA OKOLIŠ - prva mobilnost

Autor: Ana Marija Pavlić - pedagog


Tema: Emisija: "Djeca i mladi na radiju" - Obiteljski Radio Ivanić.„IMPLEMENTACIJA KULTURNO UMJETNIČKIH SADRŽAJA U KURIKULUM VRTIĆA“ - prva mobilnost u sklopu Erasmus+ projekta KA1

Tema: „IMPLEMENTACIJA KULTURNO UMJETNIČKIH SADRŽAJA U KURIKULUM VRTIĆA“ - prva mobilnost u sklopu Erasmus+ projekta KA1

Autor: Tanja Cvijanović - soc. pedagog


Tema: Emisija: "Djeca i mladi na radiju" - Obiteljski Radio Ivanić. Provedeni projekti u odgojno obrazovnoj ustanovi te predstavljanje programa Erasmus + - projekti KA1 i KA2 .


Tema: Europska dimenzija odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću Ivanić Grad


Tema: Što je Erasmus+


Tema: Erasmus+ - Ključna aktivnost 1

Autor: Tanja Cvijanović - soc. pedagog


Tema: Erasmus+ - Ključna aktivnost 2

Autor: Tanja Cvijanović, Katarina Virić - soc. pedagog i pedagog pripravnik